Med tanke på att Region Kronoberg infört nya lokala restriktioner så har vi fattat beslut att vi pausar alla organiserade aktiviteter i hallen fram till söndagen den 22/11. Vi kommer sedan att fatta nya beslut beroende på de beslut som fattas i regionen. De aktiviteter som berörs är:

Vuxenträningar
Alla typer av Americanos eller liknade turneringar Ligaspel

När restriktionerna lättar upptar vi våra aktiviteter precis som vanligt. Ligaspelet fortsätter då enligt plan. Likaså alla pågående träningsgrupper. Notera dock att vi tycker det är viktigt att barnen får tillgång till träning och därför fortsätter dessa kurser enligt plan.

Tiderna som är avsatta för ovannämnda aktiviteter friställs därför i vårt bokningssystem och är alltså tillgängliga för spontant spel.

Att nämnas bör att vi hela tiden, sedan Corona blev ett begrepp, har arbetat med att hallen ska vara så säker som möjligt. Vi har putsat och fejat och det kommer vi att fortsätta med. Allt för att vi alla ska känna oss trygga när vi utöver det som vi tycker är så kul.

Vi återkommer med mer info när det blir aktuellt.